Toelating

Toelating

 

TOELATING

De keuze om in de Gouden Bal te wonen is vrijwillig, maar niet vrijblijvend. Van bewoners wordt verwacht dat zij zich, naar kunnen, inzetten voor het wel en wee van de groep, het scheppen van een zo optimaal mogelijk woonklimaat, het regelmatig deelnemen aan activiteiten en het periodiek deelnemen aan verschillende commisies, zoals technische commissie, tuincommissie, barcommissie e.a. Betrokkenheid, verbondenheid, vertrouwen, respect en zelfstandigheid zijn sleutelwoorden. Een woongroep kan best kwetsbaar zijn, de bewoners zullen zich moeten inzetten voor een langdurig bestaan van de groep, ook voor mensen die in de toekomst hier willen wonen, de woongroep moet worden doorgegeven.

Belangstellenden kunnen contact opnemen met het secretariaat via het contactformulier op (zie contact) of bellen met onderstaande telefoonnummers.
Zowel alleenstaande vrouwen en mannen als stellen zijn welkom.Van belangstellenden, die te kennen geven in de Gouden Bal te willen wonen, wordt verwacht dat zij zelfstandig kunnen functioneren, een redelijke gezondheid hebben en passen in de groep d.w.z. dat zij kiezen voor groepswonen en bereid zijn zich voor de groep in te zetten. De instroom-leeftijd  is 50-70 jaar. Van belang is dan dat zij gedurende en half jaar regelmatig aan activiteiten deelnemen, op zondagmorgen en/of woensdagmorgen op de koffie met als doel elkaar te leren kennen. Na een half jaar zullen de bewoners in een schriftelijke stemming beslissen over toetreding.

secretariaat @woongemeenschapdegoudenbal.frl

telefoon Peter Drost 058  2167025, Baukje Marijke Felkers 058 2133950