Toelating

Toelating

 

De aanvraag wordt gedaan bij het secretariaat van het bestuur, secretariaat@woongemeenschapdegoudenbal.frl, zie ook bij contactDeze geeft naam en eventueel (e-mail)adres  door aan toelatingscommissie. De belangstellende wordt uitgenodigd om hier te komen voor een gesprek, krijgt  informatie en kan het gebouw en een paar appartementen bekijken.

Hierna kan men vriend van de Gouden Bal worden en regelmatig deelnemen aan activiteiten zoals koffie drinken op zondag. Men kan dan de sfeer proeven en wederzijds kennis maken met de bewoners. Na ongeveer een half jaar heeft de toelatingscommissie een gesprek met de belangstellende over wat degene wil, vriend blijven of aspirant-bewoner worden, dit zal ook in het bewonersoverleg besproken worden.

voorinformatie kunt u ook bellen met:

Peter Drost: 058-2167025,  Baukje Marijke Felkers: 058-2133950