Toelating

Toelating

De keuze om in de Gouden Bal te wonen is vrijwillig, maar niet vrijblijvend. Een woongroep kan best kwetsbaar zijn, de bewoners zullen zich moeten inzetten voor een langdurig bestaan van de groep, ook voor mensen die hier in de toekomst willen wonen, de woongroep moet worden doorgegeven. Van toekomstige bewoners wordt verwacht dat zij zich, naar eigen kunnen, inzetten voor het wel en wee van de groep. Dat wil zeggen meewerken aan een prettig woonklimaat door regelmatig deel te nemen aan activiteiten. Verder wordt verwacht dat zij, afhankelijk van capaciteiten en interesse, een bijdrage leveren aan de diverse commissies, zoals bijvoorbeeld de tuincommissie, barcommissie, pr-commissie etc. Betrokkenheid, verbondenheid, vertrouwen, respect en zelfstandigheid zijn sleutelwoorden.

Alleengaanden én stellen welkom
Zowel alleenstaande vrouwen en mannen als stellen zijn welkom. Van belangstellenden wordt verwacht dat zij zelfstandig kunnen functioneren, een redelijke gezondheid hebben en passen in de groep dat wil zeggen dat zij kiezen voor groepswonen en bereid zijn zich voor de groep in te zetten. De instroom-leeftijd  is 50-70 jaar. Van belang is dan dat zij gedurende een half jaar als wederzijdse kennismaking regelmatig aan activiteiten deelnemen, bijvoorbeeld op zondagmorgen en/of woensdagmorgen op de koffie komen. Na een half jaar zullen de bewoners in een schriftelijke stemming beslissen over toetreding.

Interesse?
Heeft u belangstelling, neem dan vrijblijvend contact op met Peter van Bijleveld of Baukje Marijke Felkers.  Dat kan door het invullen van het contactformulier (zie Contact) of door te bellen met onderstaande telefoonnummers.

Contactgegevens
E: secretariaat @woongemeenschapdegoudenbal.frl
T Baukje Marijke Felkers: (058) 2133950
T Peter van Bijleveld: (058) 8435812