Welkom

“De Gouden Bal” is een woongroep voor actieve 50-plussers, gevestigd in Leeuwarden. In het, voor de meeste Leeuwarders, bekende voormalige Diaconessen Ziekenhuis.

In 1992 zijn de ziekenzalen en de keuken van het oude ziekenhuis omgetoverd tot 21 appartementen. Het bejaarde echtpaar dat zich destijds als een van de nieuwe bewoners hard maakte voor oprichting van de woongemeenschap, woont hier 25 jaar later nog steeds.

Alle privacy én een sociaal vangnet. 

Het is een mooi concept: alle bewoners hebben een eigen appartement en daarmee hun eigen privacy. De bewoners zijn bij elkaar betrokken in de zin van “goed nabuurschap”. Door onderlinge contacten blijft men langer actief op sociaal gebied, is er steun voor elkaar, een grotere deelname aan de samenleving, veel minder kans op vereenzaming en geeft het een gevoel van veiligheid.

Bloemen en gebak