Welkom

“De Gouden Bal” is een woongroep voor actieve 50-plussers, gevestigd in Leeuwarden. In het, voor de meeste Leeuwarders, bekende voormalige Diaconessen Ziekenhuis.

Een woongroep is een wereld waarin mensen elkaar met vertrouwen en respect tegemoet treden en waar solidariteit en verantwoordelijkheidsgevoel de boventoon voeren.
Door onderlinge contacten blijft men langer actief op sociaal gebied, is er steun voor elkaar, een grotere deelname aan de samenleving, veel minder kans op vereenzaming en geeft het een gevoel van veiligheid.

De overheid wil dat mensen langer zelfstandig wonen en meer voor elkaar zorgen en dat is wat in een woongroep gebeurt. Het leven in een woongroep is meer dan rustig “onder de pannen zijn”, het is ook een uitdaging en een avontuur, een bewuste keus.

In 1992 is de Gouden Bal door een groep bevlogen mensen opgericht, waaronder een echtpaar dat hier nog steeds woont, tot grote tevredenheid van hen en de andere bewoners.